Onderhoud

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) moet ten alle tijde operationeel. Daarom is het van groot belang om regelmatig het onderhoud van je AED te waarborgen. Ons ervaren team voert tijdens periodieke onderhoudscontroles een grondige beoordeling uit van de functionele prestaties van jouw AED. Tevens worden eventuele openstaande software-updates geïmplementeerd. De AED ondergaat een zorgvuldige test, en op basis van de resultaten worden indien nodig materialen vervangen. Zonder regelmatige controles bestaat het risico dat een AED niet naar behoren functioneert, wat in noodgevallen het gebruik ervan kan belemmeren.

Een periodieke onderhoudscontrole van een AED zorgt voor vertrouwen en veiligheid. Bekijk in onze webshop alle beschikbare AED onderhoudscontracten.