Een AED hoort buiten in een kast, zonder slot

Medisol Saving LivesNieuws

De kans om een hartstilstand te overleven is het grootst als er binnen 6 minuten met reanimeren wordt begonnen. Dat houdt in dat een AED