AED Verzekering

Bij Medisol kunt u uw AED verzekeren tegen onverwachtse kosten door diefstal. De kosten van de AED verzekering zijn €40,- per jaar. De AED verzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met de Standaard of Extra Service.

Dekking
De verzekering geeft dekking tegen diefstal van uw AED voor zover dit niet onder de inboedelverzekering valt. Na inzage van (een kopie van) het proces verbaal zal Medisol tot uitkering over gaan.

Vergoeding
Wanneer de AED tot 4 jaar oud is, krijgt u een nieuwe gelijkwaardige AED toegestuurd bij diefstal. We streven ernaar het zelfde type terug te plaatsen. Indien deze AED niet leverbaar  is, krijgt u een AED van vergelijkbare waarde.

Voor een gestolen AED van 4 jaar oud krijgt u 80% van de nieuwwaarde vergoed, voor een AED van 5 jaar 60%. Een AED van 6 jaar of ouder wordt voor 50% vergoed. Indien de aankoopdatum niet te bewijzen is, is de vergoeding 50%.

Tabel-AED-verzekering-vergoedingen

Vergoeding is altijd in natura. Wanneer de restwaarde te laag is voor de terugplaatsing van een nieuwe AED, wordt een korting op de aanschaf van een nieuwe AED gerekend.

Looptijd
De looptijd van de verzekering is 1 jaar. Na dit jaar wordt de verzekering verlengd met opnieuw een jaar. De verzekering is per maand opzegbaar. De duur van deze verzekering is onbeperkt, dus u kunt ook uw oudere AED verzekeren.

Dekking en beveiliging

Diefstal is verzekerd wanneer de AED in huis, bedrijf of afgesloten appartementen complex is geplaatst voor zover dat niet gedekt is door de inboedelverzekering. AED’s die buiten hangen dienen in een wandkast te zijn opgehangen. AED’s in een kast zonder slot kunnen ook worden verzekerd. Hiervoor geldt een eigen risico van € 250,-. In alle andere gevallen is er geen eigen risico.

De procedure
Bij beschadiging of diefstal van uw AED kunt u bij de politie aangifte doen. Een kopie of scan van het proces verbaal stuurt u vervolgens op naar Medisol via info@medisol.nl en wij gaan over tot uitkering.

Aanvragen?
U kunt de AED verzekering in combinatie met een Standaard of Extra Servicecontract afsluiten. Klikt u de link “Direct afsluiten” in het menu om uw aanvraag in te dienen.

Vragen over de verzekering?
Neem voor vragen contact op met onze helpdesk via info@medisol.nl of via informatienummer 0118 – 620074.