Een AED hoort buiten in een kast, zonder slot

Medisol Saving LivesNieuws

De kans om een hartstilstand te overleven is het grootst als er binnen 6 minuten met reanimeren wordt begonnen. Dat houdt in dat een AED altijd voor iedereen snel toegankelijk moet zijn. Echt elke minuut telt! Elke minuut winst vergoot de overlevingskans van een slachtoffer met 5-10%. Daarbij neemt bij elke minuut winst ook de kans op blijvend hersenletsel significant af. … Read More