Medisol ziet voortrekkersrol bij vergoeden inzet AED beloond

Medisol Saving LivesNieuws

Is een AED gebruikt dan moeten de elektroden en soms ook de batterij worden vervangen. En dat kost geld. Er zijn gevallen bekend, dat een AED om die reden niet werd ingezet of dat nadien de kosten verhaald werden op familieleden van het slachtoffer. Dat vindt Medisol, AED-specialist in Europa, onaanvaardbaar en inhumaan. De uitgaven mogen geen bezwaar zijn om een levensreddend apparaat in te zetten. Daarom nam Medisol in 2016 daarin haar verantwoordelijkheid en ziet haar idee nu gevolgd worden door de overheid.

Na inzet AED gratis elektroden

Medisol begon toen als eerste (en nog steeds als enige) in Europa met het gratis verstrekken van verbruiksmateriaal na een inzet van een AED. Een regeling voor alle AED’s die zijn geleverd door Medisol en haar partners.

 

Uiteindelijk ziet Medisol die voortrekkersrol beloond nu de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, heeft aangekondigd via de ambulancedienst alle AED-eigenaren te voorzien van een vergoeding voor nieuw materiaal bij een inzet.

Declaratie inzet indienen bij ambulancedienst

Vanaf 1 januari 2018 gaat er een werkwijze van kracht waarbij de declaratie van de kosten bij een inzet wordt afgehandeld door ambulancepersoneel. Voorheen moest de eigenaar van de AED de kosten zelf verhalen op de patiënt, die deze dan weer via de zorgverzekering terug kon krijgen. De praktijk leerde echter dat er vaak geen contact tot stand kwam tussen de verantwoordelijke van de AED en patiënt of zijn verzekeraar. De AED-bezitter draaide dan uiteindelijk op voor de kosten.
Dat de ambulancedienst een coördinerende rol krijgt in de vergoeding, ziet directeur Pieter Joziasse als de opmaat naar een totaaloplossing. “De regeling die nu wordt voorgesteld om de AED-eigenaar zelf nieuwe elektroden te laten bestellen en de factuur te declareren bij de ambulancedienst, is een veel praktischer oplossing”, aldus Joziasse.

Plan in het kort

Het plan van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, om de gebruikskosten na inzet van een AED door de eigenaar van de AED te declareren via de zorgverzekering van de patiënt werkt als volgt.

In de meeste gevallen neemt na inzet van een AED, ambulancepersoneel de reanimatie over. De coördinatie bij het declareren van de kosten van inzet van AED’s ligt volgens het plan van Schippers bij de Regionale Ambulancevoorziening, de RAV. Waarbij de eigenaar van de AED dan rechtstreeks contact heeft met de RAV.

Meer details over het plan > Commissiebrief Tweede Kamer inzake AED’s (PDF)